design: www.madeinholland.tv                              FIBULA © 2013
Home » Home

Fibula is ervan overtuigd dat door multidisciplinaire en regionale samenwerking de palliatieve zorg, zorg voor mensen in de laatste levensfase, daadwerkelijk kan verbeteren. De regionale Netwerken Palliatieve Zorg vervullen hierin een cruciale rol, die Fibula wil versterken en meer zichtbaar wil maken. Sinds 2011 is Fibula de landelijke organisatie van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg.

Verbinden en samenhang uitbouwen
Fibula ondersteunt de netwerkcoördinatoren en besturen van de regionale netwerken bij verdere professionalisering van hun netwerk en verbindt de netwerken om kennis te delen en de onderlinge samenhang uit te bouwen.

Aanspreekpunt en vertegenwoordiger
Fibula is aanspreekpunt voor de netwerken en landelijke organisaties in de palliatieve zorg. Als vertegenwoordiger van de netwerken zoekt Fibula actief de samenwerking met collega-organisaties en stakeholders in de palliatieve zorg om vorm te geven aan een eenduidige ondersteuningsstructuur en transparante informatievoorziening en in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan het landelijk beleid.

Palliatieve zorg in uw regio
De 66 Netwerken Palliatieve Zorg zijn verspreid over Nederland. Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio kunt u contact opnemen met de Netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in uw buurt. Ook kunt u de database Zorg Kiezen, de regionale informatiegids en de website van uw Netwerk raadplegen voor meer informatie.

Maak kennis met
De medewerkers en de bestuursleden van Fibula.