X

Palliatieve zorg in uw regio

In Nederland zijn er 66 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Binnen een netwerk werken zorgorganisaties samen aan de kwaliteit van palliatieve zorg. De netwerken hebben eigen websites met informatie over palliatieve zorg in hun regio. Met vragen kunt u contact opnemen met de netwerkcöordinator. Stichting Fibula is sinds 2011 de landelijke organisatie van de Netwerken Palliatieve Zorg.

Verbinding en ondersteuning

Fibula is ervan overtuigd dat door interdisciplinaire en regionale samenwerking de palliatieve zorg daadwerkelijk kan verbeteren. De Netwerken Palliatieve Zorg vervullen hierin een cruciale rol, die Fibula wil versterken. Fibula ondersteunt de netwerkcoördinatoren en Netwerken Palliatieve Zorg bij verdere professionalisering en verbindt hen met elkaar om de onderlinge samenhang te vergroten.

Samenwerking en belangenbehartiging

Als belangenbehartiger van Netwerken Palliatieve Zorg zoekt Fibula actief de samenwerking met organisaties en stakeholders in de palliatieve zorg. Om vorm te geven aan een eenduidige ondersteuningsstructuur, transparante informatievoorziening en in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan het landelijk beleid.

Netwerken Palliatieve Zorg

  uitgangspositie
 

Landschap van palliatieve zorg in beeld

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden die zich tot elkaar?
Deze infographic verbeeldt het huidige landschap van de palliatieve zorg in Nederland.