X

Verbinden en samenhang uitbouwen

Fibula is ervan overtuigd dat door multidisciplinaire en regionale samenwerking de palliatieve zorg, zorg voor mensen in de laatste levensfase, daadwerkelijk kan verbeteren. De regionale Netwerken Palliatieve Zorg vervullen hierin een cruciale rol, die Fibula wil versterken en meer zichtbaar wil maken. Sinds 2011 is Fibula de landelijke organisatie van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg.

Aanspreekpunt en vertegenwoordiging

Fibula is aanspreekpunt voor de netwerken en landelijke organisaties in de palliatieve zorg. Als vertegenwoordiger van de netwerken zoekt Fibula actief de samenwerking met collega-organisaties en stakeholders in de palliatieve zorg om vorm te geven aan een eenduidige ondersteuningsstructuur en transparante informatievoorziening en in gezamenlijkheid een bijdrage te leveren aan het landelijk beleid.

Palliatieve zorg in uw regio

De 66 Netwerken Palliatieve Zorg zijn verspreid over Nederland. Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio kunt u contact opnemen met de Netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in uw buurt.

Ook kunt u de database Zorg Kiezen, de regionale informatiegids en de website van uw Netwerk raadplegen voor meer informatie.