X

Actueel

Wijzigen rechtspersoon?

mail met ptz@minvws.nl

Elk netwerk palliatieve zorg kent een juridisch rechtspersoon die de kassiersfunctie van het netwerk uitvoert, voor de subsidie van de Regeling PTZ. Het tussentijds wisselen van die rechtspersoon...

Project HOPEVOL

“HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt” is het landelijk project dat gericht is op het toekomstbestendig inrichten van de...

ICT 4 Pall

oncokompas

Een van de doelen van dit palliantie project is de toegang tot palliatieve zorg vergemakkelijken voor mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun partners, en het onderwijs over...

De MuSt-PC studie

Een multidimensionele strategie om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met gelijktijdig voorkomende klachten en palliatieve zorg behoeftes.

Denktank

enquête en consultatierondes

De Denktank Netwerken Palliatieve Zorg maakt een business case, om een goed advies te geven over de toekomst van de Netwerken Palliatieve Zorg. Om de business case te kunnen maken, is meer inzicht...

AVG en de netwerken

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels...

Animaties

wat is palliatieve zorg

In het najaar van 2017 is binnen de afdeling palliatieve zorg van IKNL gestart met het ontwikkelen van korte animatiefilmpjes over palliatieve zorg. Deze zijn bedoeld om op te nemen in...
123