X

Agora, Fibula en IKNL bundelen krachten binnen palliatieve zorg

Agora, Fibula en IKNL hebben een gezamenlijke ambitie voor krachtenbundeling rond de palliatieve zorg in Nederland. Het is een logisch vervolg op de intensievere samenwerking die Agora, Fibula en IKNL vorig jaar al hebben ingezet. 

‘We hebben geconstateerd dat onze activiteiten, doelgroepen en stakeholders complementair zijn. Agora, Fibula (met de Netwerken Palliatieve Zorg) en IKNL vormen samen de spil in de ondersteuning van het palliatieve veld en ontwikkeling van de palliatieve zorg’, aldus de drie bestuurders in een gezamenlijke brief.

Door de krachten te bundelen versterken de deelnemende partijen de ondersteuning van patiënten, naasten én zorgverleners en minimaliseren zij verspilling en doublures. Samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau is de basis voor:

  • Duidelijke informatie over palliatieve zorg voor burgers en zorgverleners.
  • Een toegankelijk zorgaanbod dicht bij huis.
  • Zorg afgestemd op wensen en behoeften van patiënten en naasten, gebaseerd op actuele standaarden.
  • Kennisontwikkeling en -deling onder zorgverleners.
  • Multidisciplinaire samenwerking.
  • Betrouwbare informatie over omvang, aanbod en kwaliteit van zorg.

Drie partners

  • Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van het leven tot het einde. Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en communiceren. 
  • Fibula en de Netwerken Palliatieve Zorg staan voor multidisciplinaire en regionale samenwerking met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg rondom de patiënt en zijn naasten in Nederland te verbeteren.
  • IKNL staat voor ‘Samenwerken aan voortdurende verbetering van oncologische en palliatieve zorg’. IKNL heeft door sterke verankering in de oncologie een stevige infrastructuur en ruime ervaring in het registeren en implementeren.

Meerwaarde voor mensen in laatste levensfase
‘Wij zijn overtuigd dat het bundelen van onze krachten, activiteiten en menskracht meerwaarde oplevert voor mensen in de laatste levensfase, naasten, informele en formele zorgverleners’, aldus Clémence Ross (bestuurder Agora), Ton Ruikes (bestuurder Fibula) en Peter Huijgens (bestuurder IKNL). ‘In 2016 werken we onze plannen en de vorm verder uit. Het ministerie van VWS is positief over de intentie van verdergaande samenwerking.'

Contact en informatie
De komende tijd worden belanghebbenden op de hoogte gehouden via de reguliere overleggen.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: 

Download: gezamenlijke brief Agora, Fibula en IKNL (PDF)

Gerelateerd artikel: Samenwerking Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm

Agora, Fibula en IKNL bundelen krachten binnen palliatieve zorg