X

Van Rijn informeert Kamer over verbeteracties palliatieve zorg

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeerde de Tweede Kamer op 3 november jl. over de verbeteracties voor de palliatieve zorg die sinds januari 2016 in gang zijn gezet. Belangrijk onderdeel is het Praktijkteam palliatieve zorg VWS, dat sinds de start in maart al tot landelijke verbeteringen heeft geleid.

Sinds het Algemeen Overleg van 28 januari 2016 zijn er flinke stappen gezet om de praktijk van de palliatieve zorg te verbeteren. Alle verbeteracties en thema’s passen binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, dat nu bijna twee jaar bezig is. Enkele hoogtepunten:

  • Het praktijkteam palliatieve zorg leidt tot landelijke verbeteringen.
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is bezig met een integrale inventarisatie van knelpunten in de bekostiging van de palliatieve zorg.
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkelt een aanpak om de administratieve lasten te verminderen.
  • Er zijn een aantal ‘quick wins’ geïdentificeerd, waaronder het afschaffen van de indicatiestelling van het zorgprofiel ‘ beschermd verblijf met intensieve palliatief terminale zorg’ (het voormalige ZZP-10) en het maken van een goede brochure voor de burger.
  • Op de thema’s bewustwording, kwaliteit en betrokkenheid van cliënt en naasten is vooruitgang geboekt.

Van Rijn: In deze brief heb ik een samenhangende aanpak geschetst om de palliatieve zorg een niveau hoger te brengen. Dat loopt via het Nationaal Programma Palliatieve Zorg met concrete verbeteracties om onder meer de huidige bekostiging en organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ik wil blijven investeren in alle thema’s van het nationaal programma, zoals uiteengezet in deze brief. Zodat de palliatieve zorg zo goed mogelijk aansluit bij wat mensen nodig hebben als de laatste levensfase aanbreekt.”


Downloads


Contactpersoon Fibula: Jolanda Roelands


Gerelateerd artikel: Oplossingen voor regionale knelpunten in de palliatieve zorg

 

Van Rijn informeert Kamer over verbeteracties palliatieve zorg