X

Oplossingen voor regionale knelpunten in de palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg VWS heeft vijf voorbeelden van oplossingen voor regionale knelpunten in de palliatieve zorg in beeld gebracht ter ondersteuning van professionals.


Sinds de start in maart heeft het werk van het praktijkteam palliatieve zorg VWS al tot landelijke verbeteringen geleid. Samen met betrokken partijen heeft het team diverse incidentele knelpunten opgelost en goede voorbeelden verzameld. 

Oplossingen en voorbeelden delen
Een oplossing die in één regio is gevonden, kan ook voor een andere regio interessant zijn. Het praktijkteam heeft daarom een aantal van deze oplossingen en voorbeelden laten beschrijven om te verspreiden in het professionele werkveld van de palliatieve zorg. Zo krijgen de voorbeelden landelijk bekendheid en kunnen ook andere professionals er kennis van nemen.


Vijf voorbeelden uit de praktijk

  1. Ascitesdrain, een vereenvoudigde procedure
  2. Hospices bouwen samen nieuw eZorgdossier
  3. Regio Leiden verkort overplaatsing patiënten met weken
  4. Geestelijke Begeleiding in de laatste levensfase voor iedereen bereikbaar
  5. Mensen moeten weten wat ze kunnen verwachten van een hospice
     

Samenwerken met het veld
Het praktijkteam bestaat uit mensen van verschillende organisaties, zoals Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, het IKNL, Fibula en de Netwerken Palliatieve Zorg, VWS en enkele professionals uit het palliatieve zorgveld. Het praktijkteam is ingesteld om knelpunten in de palliatieve zorg structureel op te lossen, deze oplossingen landelijk bekend te maken en in te voeren.

Blijf melden
Fibula is blij met de resultaten die het prakijkteam boekt en de sterke verbinding die hierdoor met de praktijk ontstaat. Om professionals en Netwerken Palliatieve Zorg te blijven ondersteunen doet Fibula een beroep aan een ieder om knelpunten en goede voorbeelden te blijven melden bij het praktijkteam palliatieve zorg. 
Contactgegevens van het praktijkteam zijn: T 030-2739900 en E palliatievezorg@minvws.nl

Downloads


Gerelateerde artikelen: 


Contactpersoon Fibula: Jolanda Roelands

 

Oplossingen voor regionale knelpunten in de palliatieve zorg