X

Agora, Fibula en IKNL gaan samen in nieuwe organisatie in palliatieve zorg

Agora, Fibula en het onderdeel palliatieve zorg van IKNL hebben in de afgelopen periode intensief samengewerkt. Het positieve resultaat daarvan vormt nu aanleiding om de krachten definitief te bundelen in een nieuwe organisatie in de palliatieve zorg. 

"De manier waarop onze drie organisaties elkaar aanvullen en versterken hebben ons ervan overtuigd dat wij als één organisatie mensen in de laatste levensfase, naasten en zorgverleners het beste van dienst kunnen zijn", aldus Clémence Ross (bestuurder Agora), Esmé Wiegman (vice-voorzitter bestuur Fibula) en Peter Huijgens (bestuurder IKNL).

Met het bundelen van de krachten wordt een stevig fundament gelegd voor samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Als één organisatie werken we van daaruit verder aan:

  • duidelijke informatie over palliatieve zorg voor burgers en zorgverleners
  • een toegankelijk zorgaanbod dicht bij huis
  • zorg afgestemd op wensen en behoeften van patiënten en naasten, gebaseerd op actuele standaarden
  • kennisontwikkeling en -deling onder zorgverleners
  • multidisciplinaire samenwerking
  • betrouwbare informatie over omvang, aanbod en kwaliteit van zorg

Nieuwe organisatie staat in 2018
Om deze bundeling van krachten succesvol tot stand te brengen, kiezen de drie organisaties voor een overgangsperiode van één jaar. In dat jaar vormen de huidige bestuurders van de drie partijen het bestuur van deze organisatie in transitie. Theo Lankamp, deskundige in dergelijke transitieprocessen met veel ervaring in de gezondheidszorg, is gevraagd als onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Het streven is dat de nieuwe organisatie per 2018 staat.

Het komend jaar wordt gebruikt voor een zorgvuldige inrichting van de nieuwe organisatie en de inhoudelijke koers. De medewerkers van Agora, Fibula en IKNL palliatieve zorg nemen zo snel mogelijk gezamenlijk intrek in een nieuw kantoor. Als eerste stap van de overgang trekt Fibula al op zeer korte termijn in bij IKNL om van daaruit te verhuizen naar de gezamenlijke locatie.

Meer informatie
Belanghebbenden worden op de hoogte gehouden via de reguliere overleggen.
Met eventuele vragen kunt u terecht bij Jessica Bruijnincx, j.Bruijnincx@iknl.nl, (bestuurssecretaris transitiebestuur).


Gerelateerde bericht:
7-11-2016-Samenwerking Agora, Fibula en IKNL krijgt verder vorm

 

 

 

Agora, Fibula en IKNL gaan samen in nieuwe organisatie in palliatieve zorg