X

Praktijkteam palliatieve zorg VWS: nieuwe contactgegevens vanaf april 2017

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS. Let op, de contactgegevens van het team wijzigen vanaf april 2017!

Zorgprofessionals
Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
T 030 789 78 78
E meldpunt@juisteloket.nl
I www.denieuwepraktijk.nl

Burgers, patiënten en naasten
Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
T 1400 
WhatsApp 06-5500 1400
De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven.

Contactpersoon Fibula: Jolanda Roelands

Praktijkteam palliatieve zorg VWS: nieuwe contactgegevens vanaf april 2017