X

Het landschap van palliatieve zorg in beeld

Welke partijen zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Fibula ontwikkelde als antwoord op deze vragen samen met Agora en IKNL de infographic “Het landschap van palliatieve zorg”.

Er zijn vele organisaties werkzaam in de palliatieve zorg in Nederland. Allen hebben een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of zorgverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic “Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden. 

Het biedt netwerkcoördinatoren, adviseurs en consulenten palliatieve zorg een prachtig instrument in de communicatie met collega's, zorgverleners, organisaties en netwerkleden in de regio. In enkele beelden kunnen zij nu inzichtelijk maken hoe het landschap van de palliatieve zorg er op dit moment uitziet. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden. 

Verzoek van netwerkcoördinatoren
Fibula heeft de infographic in nauwe samenwerking met Agora en IKNL ontwikkeld op verzoek van coördinatoren van Netwerken Palliatieve Zorg. In het Netwerk Palliatieve Zorg krijgen zij regelmatig vragen als Welke organisaties zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? De netwerkcoördinatoren hadden behoefte aan een beeld dat hun woorden ondersteunt bij het beantwoorden van deze vragen. Fibula laat de infographic periodiek actualiseren.

Communicatie
Je kunt in je eigen communicatiemiddelen verwijzen naar de infographic door te linken naar Het landschap van palliatieve zorg in beeld, met vermelding van de bron. 
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt je sturen naar info@stichtingfibula.nl
 
EAPC 2017
Op het EAPC 2017 in Madrid zal er ook aandacht zijn voor het landschap van palliatieve zorg in Nederland. De infographic wordt getoond en er worden Engelse flyers uitgedeeld met een korte uitleg.
Het landschap van palliatieve zorg in beeld