X

Jaarbericht stichting Fibula 2016 gepubliceerd

Het jaar 2016 stond voor Fibula in het teken van verbinden, samenwerken en bouwen. Via het jaarbericht stichting Fibula geven we u een inkijk in 2016 en de activiteiten die we ontplooid hebben in samenwerking met netwerkcoördinatoren, Netwerken Palliatieve Zorg en organisaties in de palliatieve zorg. 

Het was voor ons een inspirerend jaar. We zijn trots op de mooie ontmoetingen en uitdagingen die op ons pad kwamen.

Netwerken Palliatieve Zorg
De belangrijkste pijler in het werk van Fibula is de ondersteuning van de coördinatoren en Netwerken Palliatieve Zorg ter bevordering van de palliatieve zorg voor de patiënt en naasten in Nederland. In 2016 heeft Fibula wederom geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van netwerkcoördinatoren met de jaarlijkse scholingsdag, een op maat gemaakte leergang Ketenregie en de netwerkcoördinatorendagen. 

Ook ontwikkelde Fibula, in samenwerking met netwerkcoördinatoren, adviesdocumenten als aanvulling op de Handreiking minimale eisen Netwerken Palliatieve Zorg. De documenten bieden een leidraad voor verdere profilering en professionalisering van de Netwerken Palliatieve Zorg. 

Krachten bundelen
Om bij te dragen aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg heeft Fibula met diverse partijen samengewerkt aan verbeteringen in de palliatieve zorg. De krachtenbundeling met Agora en IKNL alsook de samenwerking in het praktijkteam palliatieve zorg VWS zijn daarvan mooie voorbeelden.

 "De plaats en rol van de Netwerken Palliatieve Zorg is verstevigd door de samenwerking in Fibula-verband. Hierdoor klinkt de stem van patiënt en naaste steeds nadrukkelijker door op plekken waar die eerder nauwelijks gehoord werd"
 - Trudy Willems, Netwerkcoördinator -

Vertrouwen
Uitgangspunt voor Fibula is het bouwen aan een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg dat ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners. Vertrouwen is daarbij cruciaal; in elkaar en waar eenieder voor staat.

Meer weten over de activiteiten en projecten die we in 2016 ontplooid hebben? 


Lees het jaarbericht Fibula 2016
 

 

Contactpersoon Fibula: Anne Marie Kerkdijk

Jaarbericht stichting Fibula 2016 gepubliceerd