X

Kijk mee met het praktijkteam palliatieve zorg VWS

Het praktijkteam palliatieve zorg VWS is nu ruim een jaar actief en pakt voortvarend knelpunten in de palliatieve zorg op. Benieuwd welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing? Bekijk de korte film van het praktijkteam palliatieve zorg VWS.

Van melding tot oplossing
De film is bedoeld om meer bekendheid te geven aan het praktijkteam palliatieve zorg VWS, in beeld te brengen wie betrokken zijn en welke stappen doorlopen worden zodra er een melding binnenkomt. Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het team. Ook kunnen zij goede voorbeelden delen waarvan anderen kennis kunnen nemen.

Kijk mee met het team

Elkaar goed weten te vinden
De film onderschrijft het belang dat er een sterke verbinding is tussen mensen die betrokken zijn bij beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar goed weten te vinden en goed op elkaar ingespeeld zijn, kan er sneller samengewerkt worden aan een oplossing voor een ervaren knelpunt. 

Belang van Netwerken Palliatieve Zorg
In de film is ook goed te zien dat Netwerken Palliatieve Zorg een belangrijke rol spelen samen met de coördinatoren. Zij kunnen mensen en organisaties snel met elkaar in contact brengen. In de film is netwerkcoördinator Desirée Meertens van Netwerk Palliatieve Zorg Roermond te zien die bemiddeld bij een vraag vanuit het praktijkteam.

Kijk mee met het praktijkteam palliatieve zorg VWS