X

Praktijkteam palliatieve zorg VWS gaat door

Ook de komende maanden zal het praktijkteam palliatieve zorg VWS haar werk voortzetten. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) op 11 juli 2017 aan de Tweede Kamer. Het team is ruim een jaar actief en pakt voortvarend knelpunten in de palliatieve zorg op. Benieuwd welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing? 

Om meer bekendheid te geven aan het praktijkteam palliatieve zorg VWS, in beeld te brengen wie betrokken zijn en welke stappen het team doorloopt zodra er een melding binnenkomt, is een korte film gemaakt. Kijk mee met het team!

Korte film praktijkvoorbeeld praktijkteam palliatieve zorg VWS

Elkaar goed weten te vinden
De film onderschrijft het belang dat er een sterke verbinding is tussen mensen die betrokken zijn bij beleid en mensen in de praktijk. Als die elkaar goed weten te vinden en goed op elkaar ingespeeld zijn, kan er sneller samengewerkt worden aan een oplossing voor een ervaren knelpunt. 

Belang van Netwerken Palliatieve Zorg
De film laat ook goed zien dat Netwerken Palliatieve Zorg samen met de coördinatoren een belangrijke rol spelen bij het oplossen van knelpunten. De coördinatoren kunnen mensen en organisaties snel met elkaar in contact brengen. In de film is netwerkcoördinator Desirée Meertens van Netwerk Palliatieve Zorg Roermond te zien die bemiddeld bij een vraag vanuit het praktijkteam.

Goede voorbeelden
Zorgprofessionals, patiënten en naasten kunnen knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden bij het praktijkteam. Ook kunnen zij goede voorbeelden delen waarvan anderen kunnen leren. Deze praktijkvoorbeelden staan nu ook op de website Rijksoverheid.nl

Lees ook:


Contactpersoon Fibula: Jolanda Roelands

 

Praktijkteam palliatieve zorg VWS gaat door