X

Goede Voorbeelden palliatieve zorg op website IKNL ondergebracht

Zoekt u informatie rondom de Goede Voorbeelden van palliatieve zorg? Vanaf juli 2017 vindt u deze op de website van IKNL.

ZonMw heeft sinds 2006 een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals. Met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. In opdracht van ZonMw ontwikkelde Agora de website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl als centrale vindplaats van de Goede Voorbeelden. 

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg
Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016) heeft ZonMw de implementatie van de Goede Voorbeelden in de praktijk gestimuleerd. In 2016 liep dit programma af. Het NIVEL evalueerde het programma. Bekijk de resultaten van dit onderzoek (2017). Met het aflopen van het programma wordt nu ook de website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl opgeheven. 

Website IKNL palliatieve zorg
Agora, Fibula en IKNL vinden het belangrijk dat de informatie rondom Goede Voorbeelden van palliatieve zorg beschikbaar blijft en goed vindbaar voor organisaties en professionals. Daarom hebben de partijen de informatie in overleg met ZonMw ondergebracht op IKNL.nl

Kort beschrijvingen
Op IKNL.nl vind u korte actuele beschrijvingen van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg met verwijzingen naar broninformatie en contactpersonen.

Verwijzen
Wilt u op uw website (blijven) verwijzen naar de Goede Voorbeelden? Gebruik dan de nieuwe URL [https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg/goede-voorbeelden].

Goede Voorbeelden palliatieve zorg op website IKNL ondergebracht