X

Kamerbrief over palliatieve zorg juli 2017

Staatsecretaris Van Rijn (VWS) heeft 11 juli een brief over palliatieve zorg gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin geeft hij informatie over de onderwerpen uit het Algemeen Overleg Decentralisatie/Wijkverpleging/Palliatieve zorg van 1 februari 2017.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • De aanpassing van de regeling ptz (palliatief terminale zorg) is goed verlopen
  • Voor de palliatieve zorg in brede zin geldt dat er al op alle onderwerpen uit de brief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ goede voortgang wordt geboekt
  • De uitkomsten van de NZa-inventarisatie rond knelpunten in de bekostiging van palliatieve zorg
  • ‘Quick wins’ bij het verbeteren van de bekostiging
  • Kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is)
  • Of het programma Palliantie de vraag meeneemt wanneer het gesprek over palliatieve zorg het beste ingezet kan worden
  • De relatie tussen (intensieve) palliatieve zorg en budgetplafonds bij aanbieders
  • Financiering en bekendheid van geestelijke verzorging
  • De effecten van eigen bijdragen in de Wlz op de keuzen van mensen
  • Het praktijkteam palliatieve zorg zal in ieder geval dit jaar haar werk nog voortzetten

Bekijk de Kamerbrief en bijbehorende bijlagen op de website Rijksoverheid.nl

Praktijkteam palliatieve zorg VWS gaat door
Ook de komende maanden zal het praktijkteam palliatieve zorg VWS haar werk voortzetten. Het team is ruim een jaar actief en pakt voortvarend knelpunten in de palliatieve zorg op. Benieuwd welke stappen het team doorloopt van melding tot oplossing? Bekijk de korte film met een praktijkvoorbeeld.


Bron: Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over palliatieve zorg juli 2017