X

Informatie over palliatieve zorg in Nederland


Palliatieve Zorg in Nederland
2017 - Informatiekaart VWS - Informatie voor professionals over de financiering van de palliatieve zorg
2016 - Rijksoverheid - palliatieve zorg
2016 - Rijksoverheid - overzicht actuele Kamervragen en antwoorden
2016 - Rijksoverheid - documenten en Kamerbrieven (zoek op trefwoord palliatieve zorg)
2016 - Informatiekaart VWS - Informatie voor patiënten over de zorg aan het einde van het leven 
2016 - Zorgwijzer.nl - palliatieve zorg
2016 - Zorgverzekering Informatie Centrum 
2016 - Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg - palliatieve zorg
2013 - Zorgmodule Palliatieve Zorg CBO 15 oktober 2013 
2013 - KWF - Leren van bestaande multidisciplinaire samenwerking 
2011 - Organisatie van Netwerken Palliatieve Zorg


Prakijkteam Palliatieve Zorg VWS 
2017 - Youtube filmpje Prakijkteam palliatieve zorg VWS
2017 - Kamerbrief palliatieve zorg (juli) + nieuwsbericht praktijkteam palliatieve zorg gaat door
2017 - Voorbeelden uit de praktijk​
2016 - Kamerbrief palliatieve zorg (november) + Bijlage Resultaten praktijkteam palliatieve zorg VWS
2016 - Praktijkteam schematisch weergegeven
2015 - Brief VWS over start praktijkteam palliatieve zorg (maart)

Financiering
2018 - Beleid en regels eerstelijnsverblijf (Nza)
2017 - NZa rapport Palliatieve zorg op maat + consultatiedocument
2017 - Informatiekaart NZa - Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat​
2016 - Zorgwijzer.nl - palliatieve zorg en Zorgkompas
2016 - VWS  - Informatiekaart leveringsvormen PTZ

Routekaarten zorgwetten 2017
2017 - Routekaart HHM - zorgwetten Volwassenen
2017 - Routekaart HHM - zorgwetten Jeugd
2017 - Toelichting zorgwetten HHM

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
2017 - Website Nationaal Programma Palliatieve Zorg
2017 - Rijksoverheid - palliatieve zorg


Palliantie. Meer dan zorg / ZonMw
2017 - Website Nationaal Programma Palliatieve Zorg
2017 - Palliantie. Meer dan Zorg - Managementrapportage 2016
2017 - Subsidie aanvraag projectideeën 'Palliantie', ronde 2017
2017 - Overzicht Prioriteiten 2017-2018
2017 - Abonneren op nieuwsbrief ZonMw
2017 - Archief nieuwsbrieven ZonMw
2014 - Programma Palliantie. Meer dan zorg

Netwerken Palliatieve Zorg
2018 - Contactgegevens Netwerken Palliatieve Zorg
2017 - Inhoudelijke informatie Netwerken Palliatieve Zorg

Consortia
2017 - Website Nationaal Programma Palliatieve Zorg
2014 - Memo consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg


Kerngroep Palliatieve Zorg 
2017 - Kerngroep palliatieve zorg - website Agora
​2012 - Visie Kerngroep palliatieve zorg
2011 - Witboek palliatieve zorg 2011-2020

Kinderpalliatieve zorg
Nieuws Stichting PAL

PaTz
Nieuws PaTz