X

Nieuws Netwerkcoördinatoren

Data voor netwerkcoördinatoren 2018 29-11-2017 
Denktank 29-11-2017 
Bestuurswissel bij Associatie Hospicezorg Nedeland 29-11-2017 
PaTz-voorbeeldtekst voor websites 29-11-2017 
Netwerkcoördinatoren in de prijzen 29-11-2017 
Kennisbank uitgebreid 29-11-2017 
Even voorstellen: Janine van Walraven 29-11-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 29-11-2017 
NZa Eerstelijnsverblijf 29-11-2017 
Hopevol zoekt deelnemers aan gidspanel 29-11-2017 
Kennissynthese onderwijs: input voor subsidieaanvraag mogelijk 29-11-2017 
Websites: planning nieuw design en ZorgKiezen 30-10-2017 
#IDPZ2017 30-10-2017 
Blik op de toekomst: de jaarlijkse dag voor bestuurders 30-10-2017 
Linda Verkerk verzorgt communicatie 30-10-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 30-10-2017 
Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS 30-10-2017 
HHM: verbeteren op de doelstellingen NPPZ 30-10-2017 
Versterken samenwerking formele en informele zorg 30-10-2017 
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 30-10-2017 
PaTz-portal landelijk beschikbaar 30-10-2017 
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nedeland gelanceerd
Toch één jaarlijkse bijeenkomst Fibula op 27 oktober 27-09-2017 
Caroline Harteveld ondersteunt Fibula 27-09-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 27-09-2017 
PalliArts: landelijke dekking en nieuwe informatie 27-09-2017 
Handboek minimale eisen
Interdisciplinaire samenwerking in de netwerken palliatieve zorg 27-09-2017 
Aanpassing NZa bekostiging palliatieve zorg
Peiling interesse leergang ketenregie 27-09-2017 
Gezocht: netwerkcoördinator die meedenkt over animaties
eQUIPE zoekt zorgprofessionals voor inclusie patiënten 27-09-2017 
Deel je project: de mens centraal, Propallia 27-09-2017 
Anne Marie Kerkdijk neemt afscheid van Fibula 25-08-2017 
NZa - rectificatie tarieven eerstelijnsverblijf 2018 22-08-2017 
HHM rapportages rondom doelstellingen NPPZ 15-08-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 15-08-2017 
Jeroen Joosten projectadviseur Fibula vanaf september 14-08-2017 
Column naar aanleiding van casus Praktijkteam palliatieve zorg VWS 14-08-2017 
Pal voor u magazine: de zevende editie komt eraan 14-08-2017 
Deel je project: voorstelling Botte Pech bij NPZ Midden-Brabant 14-08-2017 
Nieuwe netwerkcoördinator Ghislaine Mulder stelt zich voor 14-08-2017 
Handreiking bij risico op acute massale longbloeding 14-08-2017 
Uitslag enquête Nieuwsflits: tevreden is groot! 14-08-2017 
Facturatie websites Netwerken Palliatieve Zorg jaar 2017 26-07-2017 
Uitwerking kennissynthese onderwijs palliatieve zorg 21-07-2017 
LoCo-overleg juni 2017: terugkoppeling 21-07-2017 
Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 IKNL en Palliactief 19-07-2017 
NZa rapport - Palliatieve zorg op maat is uit 12-07-2017 
Heidagen nieuwe organisatie met netwerkcoördinatoren juni 2017 12-07-2017 
Voorstellen nieuwe coördinatoren Netwerk Palliatieve Zorg Salland 30-05-2017 
Landelijke basisscholingen palliatieve zorg op website Fibula 30-05-2017 
Aanspreekpunt Netwerk Palliatieve Zorg Salland 24-05-2017 
Ombouw websites NPZ 2e kwartaal 24-05-2017 
Praktijkteam op werkbezoek bij Wilhelmina ziekenhuis Assen 02-05-2017 
Pharos ontwikkelt voorlichting voor niet-westerse migranten 26-04-2017 
Scholingsdag Fibula verplaatst naar september 2017 26-04-2017 
Faciliteer het gesprek over het levenseinde in jouw regio 26-04-2017 
LOCo-overleg maart 2017: terugkoppeling 25-04-2017 
Adviesdocumenten kerntaken NPZ: stand van zaken 25-04-2017 
Berdine Koekoek: tijd voor een frisse wind 29-03-2017 
Netwerkcoördinatoren sluiten Leergang Ketenregie af 28-03-2017 
Netwerkcoördinator Monique Panneman neemt afscheid 28-03-2017 
REPAL nog tot 1 juni 2017 beschikbaar 27-03-2017 
Overleg met Zorgverzekeraars Nederland 22-03-2017 
Consortium Zuid-West Nederland doet onderzoek naar kwaliteit van palliatieve zorg 22-03-2017 
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2017: vooraankondiging 21-03-2017 
Ombouw websites NPZ: wat komt erbij kijken? 21-03-2017 
Deel je project: filmpje over inzet van vrijwilligers in verpleeghuizen 21-03-2017 
Informatie over palliatieve zorg op website Fibula 03-03-2017 
Maarten Konigs uitgenodigd tijdens Conco-overleg sept 2016 03-03-2017 
Terugkoppeling ZonMw netwerkcoördinatorenbijeenkomst 17 november 2016 02-03-2017 
Oproep: netwerkfunding instapfilm Goede Voorbeelden 01-03-2017 
Afscheidswijzer afspraken 2017 01-03-2017 
Ombouw en beheer websites Netwerken Palliatieve Zorg 01-03-2017 
Toelichting onduidelijkheden subsidiebrief VWS 2017 01-03-2017 
Maak kennis met netwerkcoördinator Monique van den Broek 27-01-2017 
Kick-off bijeenkomst ICT4PAL 27-01-2017 
NCPZ: verbinden moet - de vrijblijvendheid voorbij 27-01-2017 
Palliantie-Meer dan zorg: lopende projecten en nieuwe call 26-01-2017 
Praktijkteam VWS: goede verbinding met de praktijk 25-01-2017 
Kerngroep stuurt brief naar Kamercommissie VWS 25-01-2017 
Een mooie dag in Meppel met een audit palliatieve zorg 25-01-2017 
LOCo-overleg december 2016: terugkoppeling 25-01-2017 
Voorlichtingsbijeenkomsten Palliantie-project Pharos 25-01-2017 
Netwerkcoördinator Wil Hoek neemt afscheid 25-01-2017 
Deel je project: mooie initiatieven uit de NPZ 25-01-2017 
Websites NPZ: planning ombouw 2017 25-01-2017 
Praktijkteam VWS: voorbeelden en nieuwe casus 30-11-2016 
NPZ Nieuwe Waterweg Noord in boek Integrated Palliatieve Care 30-11-2016 
Eerste 6 netwerksites omgebouwd 29-11-2016 
Adviesdocumenten kerntaak coördineren gereed 29-11-2016 
PaTz-groepen: rol netwerkcoördinator en mogelijkheden NPZ 29-11-2016 
11 oktober: Fibula-dag in het teken van samenwerken 27-10-2016 
PaTz-portal uitrol van start 26-10-2016 
Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg: aanbevelingen 26-10-2016 
Nieuwe programmaleider Kinderpalliatieve Netwerken 26-10-2016 
Visie op multidisciplinaire palliatieve netwerkzorg 26-10-2016 
Kijkje in de keuken van Limburgse NPZ: samenwerken 26-10-2016 
Netwerksites: upgrade en nieuw ontwerp stand van zaken 26-10-2016