X

Nieuws Netwerkcoördinatoren

29 maart – Netwerkdag 22-02-2018 
Evaluatie adviesdocumenten 22-02-2018 
Werkgroep Consortia-ConCo 22-02-2018 
PaTz symposium 22-02-2018 
Palliatieve zorg bij hartfalen verbetert kwaliteit van leven hartpatiënt 22-02-2018 
Update ZorgKiezen 22-02-2018 
Hopevol 22-02-2018 
Gesprekken over leven en dood 22-02-2018 
ICT4PAL 22-02-2018 
Verbeteren kwaliteit van leven tot het einde 22-02-2018 
Abstracts voor Nationaal Congres Palliatieve Zorg 22-02-2018 
Financiering Palliatieve Zorg 01-02-2018 
Gespreksposters maken kwaliteitskader palliatieve zorg compleet 31-01-2018 
Zelfevaluatie en interne audit 30-01-2018 
Even voorstellen: Barbara Gerver 30-01-2018 
Berichten uit het kernteam nieuwe coöperatie 30-01-2018 
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 30-01-2018 
Nza: eerstelijnsverblijf, inzet psycholoog 30-01-2018 
NZA: regionale coördinatiefunctie ELV 30-01-2018 
Verandering in de aanvraag van palliatief terminale zorg in de Wlz 30-01-2018 
Terminaal verklaard door de dokter 30-01-2018 
Handreiking ‘omgaan met hoop’ 30-01-2018 
Even voorstellen: Denise Temmink 30-01-2018 
Afscheid Mariska Laros 30-01-2018 
Voorwoord 22-12-2017 
Netwerkcoördinatorendag 30 november 2017 22-12-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe coöperatie 22-12-2017 
Regeling Palliatief Terminale Zorg 2018 22-12-2017 
Gezamenlijk ondersteuning consortia vanuit Fibula en IKNL 22-12-2017 
Project Hopevol: zorgverleners voor Gidspanel gezocht 22-12-2017 
Update ZorgKiezen 22-12-2017 
Website ombouwen naar nieuw design: regel het in 2018 22-12-2017 
Leergang ketenregie 22-12-2017 
Nationaal Congres Palliatieve Zorg ’18. Het veld aan zet! 22-12-2017 
Afscheid Ilse Brummelhuis 22-12-2017 
Data voor netwerkcoördinatoren 2018 29-11-2017 
Denktank 29-11-2017 
Bestuurswissel bij Associatie Hospicezorg Nedeland 29-11-2017 
PaTz-voorbeeldtekst voor websites 29-11-2017 
Netwerkcoördinatoren in de prijzen 29-11-2017 
Kennisbank uitgebreid 29-11-2017 
Even voorstellen: Janine van Walraven 29-11-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 29-11-2017 
NZa Eerstelijnsverblijf 29-11-2017 
Hopevol zoekt deelnemers aan gidspanel 29-11-2017 
Kennissynthese onderwijs: input voor subsidieaanvraag mogelijk 29-11-2017 
Websites: planning nieuw design en ZorgKiezen 30-10-2017 
#IDPZ2017 30-10-2017 
Blik op de toekomst: de jaarlijkse dag voor bestuurders 30-10-2017 
Linda Verkerk verzorgt communicatie 30-10-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 30-10-2017 
Praktijkteam Palliatieve Zorg VWS 30-10-2017 
HHM: verbeteren op de doelstellingen NPPZ 30-10-2017 
Versterken samenwerking formele en informele zorg 30-10-2017 
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 30-10-2017 
PaTz-portal landelijk beschikbaar 30-10-2017 
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland gelanceerd
Toch één jaarlijkse bijeenkomst Fibula op 27 oktober 27-09-2017 
Caroline Harteveld ondersteunt Fibula 27-09-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 27-09-2017 
PalliArts: landelijke dekking en nieuwe informatie 27-09-2017 
Handboek minimale eisen
Interdisciplinaire samenwerking in de netwerken palliatieve zorg 27-09-2017 
Aanpassing NZa bekostiging palliatieve zorg
Peiling interesse leergang ketenregie 27-09-2017 
Gezocht: netwerkcoördinator die meedenkt over animaties
eQUIPE zoekt zorgprofessionals voor inclusie patiënten 27-09-2017 
Deel je project: de mens centraal, Propallia 27-09-2017 
Anne Marie Kerkdijk neemt afscheid van Fibula 25-08-2017 
NZa - rectificatie tarieven eerstelijnsverblijf 2018 22-08-2017 
HHM rapportages rondom doelstellingen NPPZ 15-08-2017 
Berichten uit het kernteam nieuwe netwerkorganisatie 15-08-2017 
Jeroen Joosten projectadviseur Fibula vanaf september 14-08-2017 
Column naar aanleiding van casus Praktijkteam palliatieve zorg VWS 14-08-2017 
Pal voor u magazine: de zevende editie komt eraan 14-08-2017 
Deel je project: voorstelling Botte Pech bij NPZ Midden-Brabant 14-08-2017 
Nieuwe netwerkcoördinator Ghislaine Mulder stelt zich voor 14-08-2017 
Handreiking bij risico op acute massale longbloeding 14-08-2017 
Uitslag enquête Nieuwsflits: tevreden is groot! 14-08-2017 
Facturatie websites Netwerken Palliatieve Zorg jaar 2017 26-07-2017 
Uitwerking kennissynthese onderwijs palliatieve zorg 21-07-2017 
LoCo-overleg juni 2017: terugkoppeling 21-07-2017 
Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 IKNL en Palliactief 19-07-2017 
NZa rapport - Palliatieve zorg op maat is uit 12-07-2017 
Heidagen nieuwe organisatie met netwerkcoördinatoren juni 2017 12-07-2017 
Voorstellen nieuwe coördinatoren Netwerk Palliatieve Zorg Salland 30-05-2017 
Landelijke basisscholingen palliatieve zorg op website Fibula 30-05-2017 
Aanspreekpunt Netwerk Palliatieve Zorg Salland 24-05-2017 
Ombouw websites NPZ 2e kwartaal 24-05-2017 
Praktijkteam op werkbezoek bij Wilhelmina ziekenhuis Assen 02-05-2017 
Pharos ontwikkelt voorlichting voor niet-westerse migranten 26-04-2017 
Scholingsdag Fibula verplaatst naar september 2017 26-04-2017 
Faciliteer het gesprek over het levenseinde in jouw regio 26-04-2017 
LOCo-overleg maart 2017: terugkoppeling 25-04-2017 
Adviesdocumenten kerntaken NPZ: stand van zaken 25-04-2017 
Berdine Koekoek: tijd voor een frisse wind 29-03-2017 
Netwerkcoördinatoren sluiten Leergang Ketenregie af 28-03-2017 
Netwerkcoördinator Monique Panneman neemt afscheid 28-03-2017 
REPAL nog tot 1 juni 2017 beschikbaar 27-03-2017 
Overleg met Zorgverzekeraars Nederland 22-03-2017