X

Over Fibula


Missie

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg die zich inzet voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.

Doelen

 1. Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.
 2. Bevorderen van de communicatie tussen de diverse Netwerken Palliatieve Zorg.
 3. Beïnvloeden van de landelijke beleidsvorming met het oog op de versterking van interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.
 4. Bieden van een landelijk aanspreekpunt voor Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties.

Visie

Uitgangspunt voor het werk van Fibula is dat alle activiteiten bijdragen aan betere palliatieve zorg *) voor de patiënt en naasten in Nederland. Dat wil zeggen 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend door kundige (in)formele zorgverleners. Goede kwaliteit van leven en een betekenisvol en waardig stervensproces staan daarbij voorop. *) Definitie WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie)

Fibula is ervan overtuigd dat dit kan worden gerealiseerd door:

 • Zorg dichtbij de patiënt en naasten te organiseren.
 • Kennis van zorgorganisaties en zorgverleners te bevorderen.
 • Samenwerking tussen organisaties en verschillende disciplines te bevorderen.
 • Te bouwen aan een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg dat regionaal ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners.

Aandachtsgebieden

​Fibula richtte zich tot nu toe in haar werk voor de Netwerken Palliatieve Zorg en de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland op drie aandachtsgebieden: beleidsbeïnvloeding, praktijkontwikkeling en veldordening. Lopende het jaar 2018 zal Fibula samen met IKNL deel gaan uitmaken van de coöperatie Palliatieve zorg Nederland in oprichting (PZNL i.o.). Deze coöperatie deelt haar activiteiten in naar vier werkgebieden:

 • netwerkzorg
 • leren & praktijk
 • registratie & onderzoek
 • informatie

Fibula zal haar aandachtsgebieden hier aan koppelen.

Mantelspeld

De naam Fibula is afkomstig van de mantelspeld die Romeinen gebruikten om hun mantel bijeen te houden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de rol en doelen van Fibula verwijzen we u naar de Beleidsnota en andere publicaties.