X

Over ons


Missie

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de regionale Netwerken Palliatieve Zorg die zich inzet voor multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg.

Doelen

  1. Bevorderen van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg
  2. Bevorderen van de communicatie tussen de diverse Netwerken Palliatieve Zorg
  3. Beïnvloeden van de landelijke beleidsvorming met het oog op de versterking van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg
  4. Bieden van een landelijk aanspreekpunt voor Netwerken Palliatieve Zorg en landelijke organisaties

Visie

Uitgangspunt voor het werk van Fibula is dat alle activiteiten bijdragen aan betere palliatieve zorg *) voor de patiënt en naasten in Nederland. Dat wil zeggen 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend door kundige (in)formele zorgverleners. Goede kwaliteit van leven en een betekenisvol en waardig stervensproces staan daarbij voorop. *) Definitie WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie)

Fibula is ervan overtuigd dat dit gerealiseerd kan worden door:

  • Zorg dichtbij de patiënt en naasten te organiseren
  • Kennis van zorgorganisaties en zorgverleners te bevorderen
  • Samenwerking tussen organisaties en verschillende disciplines te bevorderen
  • Te bouwen aan een samenhangend en landelijk dekkend netwerk in de palliatieve zorg dat regionaal ondersteuning biedt aan patiënten, naasten en zorgverleners

Aandachtsgebieden

​Fibula richt zich in haar werk voor de Netwerken Palliatieve Zorg en de ontwikkeling van de palliatieve zorg in Nederland op drie aandachtsgebieden: beleidsbeïnvloeding, praktijktontwikkeling en veldordening. 

Mantelspeld

De naam Fibula is afkomstig van de mantelspeld die Romeinen gebruikten om hun mantel bijeen te houden. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de rol en doelen van Fibula verwijzen we u naar de Beleidsnota en andere publicaties.