X

Communicatie

Stichting Fibula communiceert via verschillende kanalen met haar achterban.


Nieuwsflits

Dit is een interne nieuwsbrief aan netwerkcoördinatoren over actuele zaken die spelen in het veld van palliatieve zorg, Stichting Fibula, de Netwerken Palliatieve Zorg en externe partijen, waaronder VWS.
 

Bijeenkomsten voor netwerkcoördinatoren

Stichting Fibula organiseert viermaal per jaar een themabijeenkomst voor netwerkcoördinatoren. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen netwerkcoördinatoren elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Een van de bijeenkomsten betreft een jaarlijkse scholingsdag in het teken van deskundigheidsbevordering.
 

LinkedIn-groep

De netwerkcoördinatoren communiceren onderling via een LinkedIn-groep. Via dit medium kunnen zij kennis en ervaringen uitwisselen. Deze groep is alleen toegankelijk voor coördinatoren van Netwerken Palliatieve Zorg. Daarnaast bestaat er ook een brede discussiegroep palliatieve zorg.