X

Wat betekenen Netwerken Palliatieve Zorg voor u?

In Nederland zijn er 66 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Ook bij u in de buurt. Het netwerk is er voor patiënten, naasten en hulpverleners die in aanraking komen met palliatieve zorg. In het netwerk werken zorgverleners en regionale zorgorganisaties samen aan het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg, een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

Palliatieve zorg in uw regio

Hebt u vragen over palliatieve zorg in uw regio? Of heeft u zorg nodig?
Kijk dan in de database Zorg Kiezen of raadpleeg de informatiegids Palliatieve zorg in de regio *) voor een overzicht van voorzieningen die palliatieve zorg bieden in en rond uw woonplaats.
Ook op de websites van de Netwerken vindt u informatie over palliatieve zorg in de regio.

Contact met netwerkcoördinator

Ieder Netwerk Palliatieve Zorg heeft een netwerkcoördinator, die de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio ondersteunt. Met vragen over palliatieve zorg in uw regio kunt u ook terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bij u in de buurt.

*) De informatiegidsen 'Palliatieve zorg in de regio’ worden uitgegeven door Pal voor u/Uitgeverij Zezz in samenwerking met de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg en verschijnen ook bij magazine Pal voor u.