X

Werk mee aan de professionalisering van het NPZ in jouw regio

Ben je betrokken bij het ontwikkelen van beleidsplannen en afspraken binnen het Netwerk Palliatieve Zorg in jouw regio? Bijvoorbeeld als netwerkcoördinator of netwerklid? Maak dan gebruik van de documenten in deze kennisbank. Fibula biedt je verschillende adviesdocumenten die je als leidraad kunt gebruiken voor het maken van je regionale plannen en afspraken. Doel is je te ondersteunen bij het (door) ontwikkelen van de kerntaken van het NPZ en daarmee de kwaliteit, professionaliteit en herkenbaarheid van het NPZ te vergroten. Naast adviesdocumenten vind je ook voorbeelddocumenten van NPZ in de kennisbank, die je extra inspiratie kunnen geven. De adviesdocumenten vormen een aanvulling op de Handreiking minimale eisen Netwerken Palliatieve Zorg die Fibula in 2014 ontwikkelde met netwerkcoördinatoren.

Wil je een voorbeelddocument delen van het NPZ in jouw regio? Mail je document dan naar Angelique de Wit dan komt het beschikbaar in de kennisbank.

Evaluatie
Fibula zal de adviesdocumenten een jaar na uitgifte evalueren in samenwerking met netwerkcoördinatoren. Daarbij willen we antwoord krijgen op vragen als: bieden de adviesdocumenten voldoende handvatten om verbeteringen te realiseren in de kerntaken van het Netwerk Palliatieve Zorg? Is het format werkbaar? Doel is ervoor te zorgen dat de documenten zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de praktijk van de NPZ.

team

Kerntaak Coördineren

Adviesdocumenten Fibula:

Kerntaak Signaleren

Kerntaak Informeren

Kerntaak Faciliteren