Netwerken Palliatieve Zorg

In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio. Met vragen over palliatieve zorg in uw regio kunt u terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg bij u in de buurt.