Introductie voor nieuwe netwerkcoördinator

Welkom als coördinator van één van de 65 Netwerken Palliatieve Zorg in Nederland!  

Graag helpen we je als nieuwe netwerkcoördinator op weg en geven we inzicht in welke ondersteuning Fibula biedt aan de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ).
 

Wie is Fibula?

Fibula is de landelijke organisatie van de 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg die zich inzet voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg. Fibula maakt deel uit van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). PZNL is opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten.


Werkwijze en activiteiten

Binnen PZNL werken we met vier werkgebieden: Netwerkzorg, Leren & Praktijk, Registratie & Onderzoek en Informatie. Onze activiteiten worden geïntegreerd in de plannen van PZNL.

Het Fibula - propellermodel met daarin de aandachtsgebieden: Praktijkontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding en Veldordening vormt een belangrijke onderlegger voor al ons werk binnen de werkgebieden en de onderlinge samenhang.


Starten als nieuwe netwerkcoördinator

Bij wie kun je waarvoor terecht:

  • Het secretariaat informeert je per mail over een aantal praktische zaken in de samenwerking met Fibula, relevante data en inlogcodes van je netwerksite (indien van toepassing).
  • De adviseur 'Bouwen aan Netwerkzorg' van jouw regio neemt contact met je op om kennis te maken en een afspraak in te plannen. Je wordt wegwijs gemaakt in de landelijke infrastructuur, actuele ontwikkelingen en de ondersteuning die Fibula kan bieden. Aan jouw adviseur kun je vragen stellen en sparren. Ook ontvang je een overzicht van belangrijke data: PZNL-dagen, de scholingsdag voor netwerkcoördinatoren en bijeenkomst voor besturen van de NPZ.
  • Op de website van Fibula vind je landelijk nieuws en achtergronddocumenten. Onder ‘Documenten Netwerken’ staan documenten en inspirerende voorbeelden speciaal voor de netwerken. Informatie die niet openbaar is, staat in een besloten deel van de website. Je ontvangt daarvoor inloggegevens.
  • Je ontvangt ook een uitnodiging voor Basecamp. Via deze online tool kunnen netwerkcoördinatoren, in besloten setting, onderling en met Fibula communiceren over belangrijke onderwerpen in de palliatieve zorg, kennis delen en elkaar vragen stellen.
  • Op de website van Fibula nemen we jouw contactgegevens op in de lijst van Netwerken Palliatieve Zorg en op de geografische kaart(en).
  • Er is een Taakfunctieomschrijving Netwerkcoördinator Palliatieve Zorg beschikbaar met bijbehorende FWG-indeling. (verkorte versie FWG-indeling).