Landkaart verdeling Netwerken Palliatieve Zorg

Indeling op netwerknaam

Indeling op gemeente

Netwerkcoördinatoren Palliatieve Zorg Nederland

De 65 netwerken vallen onder de coördinatie van circa 47 personen.

Consortia Palliatieve Zorg Nederland