Landschap palliatieve zorg

De infographic ‘Landschap palliatieve zorg’ verbeeldt het huidige landschap van de palliatieve zorg in Nederland. Fibula heeft de infographic in eerste instantie laten ontwikkelen voor coördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg. Het ondersteunt hen in de communicatie met organisaties en netwerkleden in de regio. In 2017 heeft Fibula in nauwe samenwerking met Agora en IKNL een eerste versie van de infographic samengesteld. Deze is in 2018 geactualiseerd. Vanuit de coöperatie PZNL zorgt Fibula voor het periodiek actualiseren van de infographic.

 

Wil je de infographic (of een gedeelte ervan) gebruiken in jouw communicatie? Vermeld dan duidelijk de bron erbij. Vragen of opmerkingen over de inhoud kun je sturen naar info@stichtingfibula.nl.

Voor het EAPC 2017 heeft Fibula een Engelse flyer ontwikkeld om ook internationaal uitleg te kunnen geven aan het landschap van palliatieve zorg in Nederland.