Over Fibula

Als lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) draagt Fibula bij aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden.

Om dit te bereiken richt Fibula zich specifiek op de organisatie van palliatieve zorg en faciliteert samenwerkingsverbanden, zoals de Netwerken Palliatieve Zorg en de Consortia bij hun doorontwikkeling. Tevens verzorgt Fibula de consultatievoorziening palliatieve zorg, die sterk verbonden is aan de organisatie van palliatieve zorg .

Fibula biedt haar samenwerkingspartners een platform om kennis, ervaringen en vraagstukken te delen en biedt ook deskundige ondersteuning om de gewenste doorontwikkeling te realiseren. Daarbij werkt Fibula nauw samen met de andere lidorganisaties van PZNL: IKNL, PaTz, PALZON en Patiëntenfederatie Nederland, en kan dus ook gericht hun expertise inzetten.
 

Samenvatting jaarplan 2021
 
Integratie

Per 1 juli 2020 zijn de netwerkzorgactiviteiten van IKNL en Fibula samengevoegd in de Fibula organisatie. Dit samengaan past bij het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg om een sterke landelijke ondersteuning voor de organisatie van de palliatieve zorg in te richten. Fibula versterkt zo haar organisatie en slagkracht in de netwerkzorg. Ze is beter in staat om in samenhang te faciliteren en op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de palliatieve zorg in te spelen.

Concreet betekent de integratie een samenvoeging van de activiteiten van het bestaande Fibula (de ondersteuning van de Netwerken Palliatieve Zorg en het huidige project Geestelijke Verzorging in de eerste lijn) en de activiteiten van IKNL-netwerkzorg (de ondersteuning van de Consortia palliatieve zorg en de Consultatievoorziening palliatieve zorg) inclusief de gezamenlijke inspanning rond de zelfevaluatie palliatieve zorg.

Het Fibula-team gaat graag met je in gesprek over wat we in gezamenlijkheid voor je kunnen doen om de organisatie van netwerkzorg in de palliatieve zorg nog verder te ontwikkelen. 

 
Mantelspeld

De naam Fibula is gekozen om de rol van Fibula als verbinder in de palliatieve zorg aan te geven. Fibula staat voor 'mantelspeld'; de speld die de mantel bij elkaar houdt. Het woord 'palliatie' uit palliatieve zorg is afgeleid van pallium (mantel) en betekent letterlijk verzachting of verlichting.
 

Algemene gegevens

Stichting Fibula is statutair gevestigd te Utrecht, Godebaldkwartier 419, 3511 DT.
Stichting Fibula is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53442075,
RSIN-nummer 8508.81.572.

 

ANBI status

Stichting Fibula is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).